top of page

Algemene voorwaarden

Op alle coaching en workshops zijn deze onderstaande algemene voorwaarden van kracht.

Voor de fotografie opdrachten gelden de algemene voorwaarden van DuPho

Algemene voorwaarden Liselotte Schuppers Fotografie coaching en fotografie worskhops.

Algemene voorwaarden Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops

 

Aanmelding

 

Op de website kun jij je aanmelden en de betaling voldoen om de boeking definitief te maken.

 

Levering

 

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops zal naar beste inzicht volgens haar gebruikelijke stijl en kwaliteit de workshops en coaching uitvoeren.

Afspraken en datum

 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer op de juiste dag en tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie of Online afspraak.

De coaching afspraken worden gepland op de eerste kennismaking dag en kunnen niet verzet worden.

 

Betaling

 

De door Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops coaching en aangeboden workshops genoemde bedragen zijn ten alle tijden exclusief BTW.

                              

Fotografie workshop

De inschrijving en betaling dient voor aanvang van eerste workshop bijeenkomst van Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops ontvangen te zijn.

Indien de betaling niet ontvangen is kan Liselotte Schuppers Fotografie besluiten dat deelnemer niet kan deelnemen.

 

Tarief Fotografie coaching

Het tarief voor het gehele traject bedraagt € 750,-( ex btw)

I              Kennismakingsgesprek 1 x 2 uur € 150,- (ex btw.)      
II             Coaching sessies 4 x 2 uur € 600,- ( ex btw.)

 De fotografie coaching traject deel I en II  en de workshops kun je boeken op de website.

Annuleren workshops

 

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops vermeld de data van haar workshops op haar website met data en tijden. Deze data kunnen niet worden gewijzigd en lessen kunnen niet worden ingehaald op een ander moment.

Als je een aanmelding wilt annuleren is het onderstaande van toepassing op de workshops

 

Meer dan 21 dagen voor aanvang: 100% van het bedrag wordt teruggestort.

 7 t/m 20 dagen voor de workshop: 50% van het bedrag wordt teruggestort.

 Minder dan 7 dagen voor de workshop: terug betaling niet meer mogelijk.

 

Annuleren coaching traject

 

Na kennismakingsgesprek en besloten is het coaching traject definitief te maken, is het niet mogelijk om het coaching traject te annuleren.

Coaching nakomen afspraak

De datum die is overeengekomen voor kennismakingsgesprek coaching en het vervolg coaching kunnen niet worden verzet. Het bedrag dat hiervoor staat kan zal niet worden terug betaald.

Ziekte

Mocht het voorkomen dat Liselotte Schuppers door ziekte niet in staat is haar les te kunnen geven of tijdens het coaching gesprek niet aanwezig te kunnen zijn, dan zal er met de deelnemers een andere datum gezocht worden om deze alsnog te kunnen volgen.

          

Aansprakelijkheid

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops is niet aansprakelijk voor eventuele materiaalschade of diefstal tijdens de Fotografie coaching en de Fotografie workshop op locatie.

Lesmateriaal

 

Verstrekt workshop materiaal mag niet verspreidt worden zonder toestemming.

Het workshop materiaal mag uitsluitend door de cursist gebruikt worden.

 

Klacht


Deelnemer is verplicht de klacht over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops in staat is hierop adequaat te reageren.
Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops gevraagd wordt om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn is overeengekomen.

bottom of page