top of page

Algemene voorwaarden Liselotte Schuppers Fotografie coaching en fotografie worskhops.

Algemene voorwaarden Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops

 

Aanmelding

 

Op de website kun jij je aanmelden en de betaling voldoen om de boeking definitief te maken.

 

Levering

 

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops zal naar beste inzicht volgens haar gebruikelijke stijl en kwaliteit de workshops en coaching uitvoeren.

Afspraken en datum

 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer op de juiste dag en tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie.

De coaching afspraken worden gepland kunnen niet verzet worden.

 

Betaling

 

De door Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops aangeboden workshops genoemde bedragen zijn ten alle tijden exclusief BTW.

                              

Fotografie workshop of coaching

De inschrijving en betaling dient voor aanvang van eerste workshop bijeenkomst van Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops ontvangen te zijn.

Indien de betaling niet ontvangen is kan Liselotte Schuppers Fotografie besluiten dat deelnemer niet kan deelnemen.

 

Tarief Fotografie coaching en workshops

Alle tarieven zijn vermeld op de website

Annuleren workshops en coaching

 

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops worden persoonlijk ingepland. Deze data kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd worden 7 dagen voor de geplande ontmoetingsdata.

Als je een boeking voor coaching of worskhop wilt annuleren is het onderstaande van toepassing.

Minder dan 7 dagen voor de boeking annuleren, geen geen recht op teruggaaf.

 

Annuleren coaching traject of workshop

 

Na kennismakingsgesprek en besloten is het coaching traject definitief te maken, is het niet mogelijk om het coaching traject te annuleren of recht op teruggaaf.

Coaching en workshop nakomen afspraak

De data die is overeengekomen voor coaching of  workshop kunnen niet worden verzet.

Het bedrag dat hiervoor staat kan zal niet worden terug betaald.

Ziekte

Mocht het voorkomen dat Liselotte Schuppers door ziekte niet in staat is haar les te kunnen geven of tijdens het coaching gesprek niet aanwezig te kunnen zijn, dan zal er met de deelnemers een andere datum gezocht worden om deze alsnog te kunnen volgen.

          

Aansprakelijkheid

Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops is niet aansprakelijk voor eventuele materiaalschade of diefstal tijdens de Fotografie coaching en de Fotografie workshop op locatie.

Lesmateriaal

 

Verstrekt workshop materiaal mag niet verspreidt worden zonder toestemming.

Het workshop materiaal mag uitsluitend door de cursist gebruikt worden.

 

Klacht


Deelnemer is verplicht de klacht over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops in staat is hierop adequaat te reageren.
Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Liselotte Schuppers Fotografie coaching & Fotografie workshops gevraagd wordt om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn is overeengekomen.

bottom of page